Zapraszamy na Kurs Nowe Życie, rekolekcje, które prowadzą do doświadczenia Miłości Bożej poprzez osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem. W czasie kursu głoszone są niezwykle bogate w treści konferencje, a także odbywają się działania praktyczne, angażujących wszystkich kursantów.

Termin kursu: 20-22 kwietnia 2018 r.

Miejsce: Parafia św. Wawrzyńca, ul. Bałtycka 135 Olsztyn – Gutkowo

Szczegółowe informacje już wkrótce