Módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie (Jk 5,16)

Ufając słowu Bożemu, modlimy się wstawienniczo przed Najświętszym Sakramentem za wszystkich, którzy nas o to proszą osobiście lub składając prośby przez internetową skrzynkę intencji. Można też poprosić o modlitwę wstawienniczą przez nałożenie rąk w trakcie cotygodniowej adoracji w piątek po Mszy św. do godz. 21.00 w kościele parafialnym św. Wawrzyńca, ul. Bałtycka 135.