Laura Vicuña urodziła się 5 kwietnia 1891 roku w stolicy Chile – Santiago. W kraju był to czas wojny domowej. Z tego powodu Państwo Vicuña z małą Laurą musieli uciekać na południe kraju. Kochającą się rodzinę ucieszyło narodzenie się drugiej córki Julii Amandy ale zaraz zasmuciła niespodziewana śmierć ojca – Jose Domingo. Matka Laury – Mercedes została wdową z dwojgiem dzieci, bez żadnych środków do życia. Podejmuje pełną nadziei choć trudną decyzję, żeby zapewnić byt córkom – emigruje z nimi do Argentyny. To jednak nie rozwiązuje ich problemów, nadal nie mają środków do życia. Sytuacja ta staje się ponad siły samotnej kobiety. W roku 1899 pani Mercedes pragnąca dla swoich córek bezpieczeństwa i pomyślności łączy się z bogatym człowiekiem Manuelem Mora. Laura i Julia Amanda mogą się wreszcie najeść do syta. Ceną za to było życie bez ślubu ich matki z Manuelem Mora oraz częste upokorzenia i złe traktowanie.
Matka Laury w trosce o dobre wychowanie i wykształcenie swoich obu córek oddaje je do szkoły Sióstr Salezjanek w Junin de los Andes. Jest to szkoła bardzo uboga materialnie ale bardzo bogata w wiarę, miłość i wspaniałomyślność w służbie dziewczynkom. Siostry żyją tylko jednym pragnieniem – aby dziewczynki doświadczyły miłości Jezusa i uczyniły swoje życie miłością na wzór Jezusa.
Laura odkryła tu dla siebie raj na ziemi. Często modliła się w skromnej szkolnej kaplicy, rozmawiała z siostrami o Panu Bogu, o Matce Bożej. Zafascynowała ją postać Dominika Savio i za jego wzorem zaczęła realizować hasło: „raczej umrzeć niż zgrzeszyć.”
Tu w szkole zrozumiała też tragedię swojej matki – życie bez ślubu (w grzechu) z obcym mężczyzną, który traktował ją jak rzecz. Laura postanowiła pomóc matce – za nią ofiarowała swoje pokorne modlitwy i wspaniałomyślne umartwienia. Podjęła także trudną rozmowę ze swoją mamą. Miłość do matki i gorliwość o jej nawrócenie wzrosła, gdy Laura przystąpiła do I Komunii św. a potem oddała się całkowicie Maryi. Przed przyjęciem Sakramentów zapisała trzy postanowienia:
– O mój Boże, chcę Cię kochać przez całe życie, dlatego oddaję Ci duszę, serce i całą siebie
– Wolę raczej umrzeć niż obrazić Cię grzechem dlatego chcę wyrzec się wszystkiego, co mogłoby mnie od Ciebie oddalić
– Postanawiam, na ile mnie stać, zrobić wszystko, abyś był znany i kochany; postanawiam też wynagrodzić obrazę jaka Cię spotyka każdego dnia od ludzi, zwłaszcza od osób z mojej rodziny. Boże daj mi życie naznaczone miłością, umartwieniem, ofiarą.
Mama nie była zadowolona, że Laura upominała ją z powodu grzechu i próbowała doprowadzić do jej nawrócenia. Zaczęła większe względy okazywać młodszej córce, której życia matki z Manuelem Mora nie martwiło. Laura niechętnie opuszczała szkołę sióstr, choć bardzo kochała swoją mamę.
W wakacje 1902 roku Manuel Mora zachował się brutalnie wobec dorastającej już Laury. Z pomocą matki Laura obroniła się. Matka zrozumiała wtedy swoją trudną sytuacje, ale nie była w stanie z niej zrezygnować. Wtedy Laura wznosi się na szczyt miłości do matki – za zgodą swojego spowiednika składa Bogu w ofierze swoje życie za nawrócenie matki. Pan Bóg ofiarę tego czystego serca przyjął. Gdy przyszła choroba – Laura przyjęła ją ze spokojem serca jako znak przyjęcia jej ofiary i spełnienia prośby. Laura oddała swoje życie Panu z miłości do matki w dniu 22 stycznia 1904 roku. Na chwilę przed śmiercią odkryła matce tajemnicę swego serca. Matka podjęła wtedy odważną i mężną decyzje nawrócenia i mimo gróźb ze strony Manuela – wypełniła ją.
3 września 1988 r. Jan Paweł II beatyfikował Laurę. Podczas beatyfikacji powiedział o Laurze: „W swoim młodym wieku Laura zrozumiała doskonale, że sensem życia jest poznać i ukochać Chrystusa. Zrozumiała, że tym co się liczy, jest życia wieczne i ofiarowała swoje życie za życie matki. Jej życie było poematem czystości, ofiary i miłości.”
Wspólnota Słowo Życia już po raz trzeci będzie modliła się za wstawiennictwem błogosławionej Laury Vicuña za małżeństwa w kryzysie. Nowenna o pojednanie małżeństw rozpocznie się 25 marca. Zapraszamy do udziału w modlitwie oraz do zgłaszania imion małżeństw, które chcemy objąć modlitwą.